Buổi chia sẻ kiến thức về tinh dầu tại Thuỷ Spa

Cách nhanh nhất và tốt nhất để học một thứ gì đó là dạy lại cho người khác ngay khi bạn vừa học xong – chứ không phải tự mình gặm nhấm nó.

L’amela lấy điều đó làm kim chỉ nam.

      

1 buổi trao giá trị tại Thuỷ spa

   

Vòng quay may mắn